SBA systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägaren till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbetet.SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera en brandsituation.

Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support. Vårt digitala ledningssystem för brandskydd, SBA-Axess gör att man får fullständig kontroll på sitt brandskyddsarbete.

Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga!

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se