Släcksystem för fordon

SydostBrand AB är godkända att utföra service på Forrex och Fogmaker som är vanligt förekommande fabrikat när det gäller släcksystem för bussar, skogsmaskiner och entreprenadmaskiner.

Skogsmaskiner

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare.

Försäkringsbolagen kräver fasta släckanläggningar på skogs-, torv- och flismaskiner. Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof.

Dafo levererar SBF-godkända anläggningar enligt SBF 127 med Forrex, pulver och CO2. Vi har mer än 30 års erfarenhet av släck­system för fordon med höga krav på funktions­säkerhet under de mest krävande förhållanden.

Ett 100-tal auktoriserade serviceföretag från norr till söder garanterar en trygg och snabb service. Dafo Släckmedelsbehållare Forrex är den effektiva släckaren för bränder i fibrösa material och vätskor. Behållarna finns i storlekar från 5-25 liter

Släckarna är speciellt effektiva som skydd på skogs- och anläggningsmaskiner där det är en kombination av fibrösa material blandat med oljor, drivmedel som ger svåra brandförlopp.

Dafo är leverantörer av släcksystem till de flesta stora tillverkare som t.ex. John Deere, Komatsu Forest, Eco-Log, Gremo och Ponsse samt även till ett flertal mindre tillverkare.

Källa: Dafo Brand

Bussar

Från och med den 1:a januari 2004 är det försäkringskrav på att nya bussar över 10 ton skall utrustas med fast släckanläggning. Dafo är marknadsledande på släcksystem för fordon och har flera godkända systemtyper både avseende släckmedel och funktion.

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på en buss. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och tiden för att utrymma bussen är kort. En brand i motorrummet är också svåråtkomlig för en handbrandsläckare.

Dafo har levererat släcksystem till busstillverkare i mer än 15 år. Många av världens ledande busstillverkare installerar Dafo bussystem på montagelinan. Systemen är anpassade till tillverkarnas önskemål om snabb och rationell installation, enkelt underhåll och höga krav på funktions­säkerhet under krävande förhållanden.

I filmen nedan kan du se hur Forrex effektivt skyddar mot brand.
Källa: Dafo Brand

Anläggningsmaskiner

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare.

Försäkringsbolagen kräver fasta släckanläggningar på skogs-, torv- och flismaskiner. Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof.

Dafo levererar SBF-godkända anläggningar enligt SBF 127 med Forrex, pulver och CO2. Vi har mer än 30 års erfarenhet av släck­system för fordon med höga krav på funktions­säkerhet under de mest krävande förhållanden.

Ett 100-tal auktoriserade serviceföretag från norr till söder garanterar en trygg och snabb service. Dafo Släckmedels-behållare Forrex är den effektiva släckaren för bränder i fibrösa material och vätskor. Behållarna finns i storlekar från 5-25 liter.

Släckarna är speciellt effektiva som skydd på skogs- och anläggningsmaskiner där det är en kombination av fibrösa material blandat med oljor, drivmedel som ger svåra brandförlopp.

Källa: Dafo Brand AB

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se