Hjärtstartare

Hjärtläkare Per Juhlin

”En stor del av alla de personer som dör pga hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. För de personer med akut hjärtsjukdom som kommer levande till sjukhus finns avancerade vårdresurser och en enorm kunskap och erfarenhet om hur man reducerar risken för död. Nästan alla personer som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt elektriskt kaos i hjärtat, ett kammarflimmer, som leder fram till ett hjärtstopp. Om adekvat utrustning och personal fanns på plats,skulle sannolikt långt över 50% kunna räddas till livet. ”Varje minut som går innan hjälp anländer minskar dock chanserna för överlevnad. Redan efter 5 minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av hjärtstoppet. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig oberoende av vilka räddningsinsatser som sätts in. Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en sk defibrillator.”

Dr. Per Juhlin, Hjärtläkare i samarbete med Viamedici

Källa:Viamedici

Här ser ni våra tre olika hjärtstartare, har du frågor eller vill ha en offert.

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se

Hjärtstopp

 • 70-80% av alla hjärtstopp beror på en hjärtinfarkt.
 • Varje år drabbas 10.000 människor av plötsligt hjärtstopp – 500 överlever.
 • Om ingen behandling eller hjärtstartare används minskar överlevnaden med 10% per minut.
 • Varje dag avlider ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus.
 • Mediantiden för en ambulans att komma till platsen är 15 minuter. Källa: Hjärtstoppsregistret

PAD 500P med unikt HLR-stöd

 • Ger ständig feedback i bröstkompressionernas djup och hastighet
 • Automatiska självtester
 • Marknadens lägsta underhållskostnad
 • Lätt att bära och förvara – totalvikt 1 kg
 • 8 års garanti
 • IP 56 – klarar kraftig överspolning
 • Fall- och vibrationstestad
 • Komplett med batteri/elektroder och bärväska
 • 4,5 års hållbarhet på batteri och elektrod

PAD 360P Helautomatisk

 • Analyserar och behandlar helt automatiskt
 • Säkerhetssystem som känner av rörelse vid behandling
 • Automatiska självtester
 • Marknadens lägsta underhållskostnad
 • Lätt att bära och förvara – totalvikt 1 kg
 • 10 års garanti
 • IP 56 – klarar kraftig överspolning
 • Fall- och vibrationstestad
 • Komplett med batteri/elektroder och bärväska
 • 4,5 års hållbarhet på batteri och elektroder

PAD 350P Halvautomatisk

 • Metronom som hjälper till att hålla rätt kompressionstakt
 • Marknadens lägsta underhållskostnad
 • Automatiska självtester
 • Lätt att bära och förvara – totalvikt 1 kg
 • 10 års garanti
 • IP 56 – klarar kraftig överspolning
 • Fall- och vibrationstestad
 • Komplett med batteri/elektroder och bärväska
 • 4,5 års hållbarhet på batteri och elektroder