Brandsläckare

Brandsläckningsutrustning i alla dess former

SydostBrand kan med gedigen erfarenhet utföra service och omladdning av brandskyddsutrustningen på er arbetsplats.

Vi ser till att ni har rätt utrustning på rätt plats.

Brandsläckare

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard, SS-EN 3-7. För dig som ska köpa ny släckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val.

Så väljer du släckmedel

A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och

textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver. B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid. C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver. F-släckmedel står för fettbrandsläckare och är lämplig i storkök där stora mängder matfett och frityrolja hanteras. Släckmedlet består av en kaliumbaserad saltlösning som reagerar med fettet och bildar en tvålliknande hinna. Den minimerar även återantändningsrisken. Utseendemässigt skiljer sig fettbrandsläckaren genom en släcklans istället för en vanlig slang. Tidigare fanns också E-beteckningen. Den talade om att släckaren kunde användas mot strömförande elanläggningar. Denna beteckning är borttagen och ersatt med information på släckaren.

Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara klassad i A och B. Nytt är att många vatten- och skumsläckare kommer att kunna godkännas för användning mot brand i elanläggningar under 1000 V. Pulver- och skumsläckarna är de bästa allroundsläckarna.

  • Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl.
  • De har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare.
  • Pulversläckaren är relativt underhållsfri.
  • Skumsläckare kräver regelbunden omladdning.

Hur många släckare behöver jag?

Om du har en stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Placera gärna släckarna på en synlig plats i anslutning till entréer eller andra utgångar. Handbrandsläckaren bör vara uppsatt med bifogad uppfästningsanordning så att bärhandtaget hamnar cirka 90 cm över golvet.

Så väljer du storlek

Brandsläckare klassas enligt en europeisk standard, SS EN3-7. En bokstavskod anger mot vilka brandtyper släckaren är lämplig. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod. Ju högre effektklass (siffra) desto effektivare släckare. Effektivitetsklassningen erhålls efter provning av släckeffekten mot standardiserade provbränder. Den för närvarande högsta klassificeringen för A-bränder är 55 och för B-bränder 233. För C-bränder finns ingen klassificering.

  • För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg. Enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer för Brandsäkert hem® rekommenderas en 6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.
  • Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Så gör du med din gamla släckare

En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador. En pulversläckare bör lämnas in för verkstadsgenomgång efter 10 år, alternativt bytas mot en ny.

Källa: Brandskyddsföreningen

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se