Brandskyddsutbildning

Kursen vänder sig till alla anställda inom ett företag och privatpersoner. Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Kursinnehåll

 • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skador, skadeverkan
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
 • Släckövning och praktiskt handhavande av brandsläckare

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Att bedöma risker för brand
 • Brandteori och orsakerna till branduppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer på arbetsplatsen
 • Att efterleva företagets säkerhetsregler
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande
 • Olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar
 • Att förstå vikten av att vid larm alltid utrymma lokalen
 • Att handha brandsläckare för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand

Kundanpassad kurs

Vi kan kundanpassa kursen efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag. Kursledare och brandskyddsansvarig på företaget genomför en brandskyddsrond på företaget. Verksamhet och lokaler studeras varvid brandrisker, problem, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning kontrolleras. Kursprogrammet anpassas därefter till de speciella behoven på företaget.

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se