Utbildningar

Kan DU släcka en brand eller rädda livet på en människa med hjälp av hjärt och lungräddning?

Den vanligaste bristen i brandskyddet är att ingen vet hur man ska använda utrustningen. Kunskapen om hur vi handlar för att göra det bästa av en svår brand och hur vi räddar en medarbetare är de viktigaste verktyg vi kan leverera till dig.

Det är först med utbildning och övning som tekniken fyller sin funktion.

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se

Heta arbeten

Arbetar man med gasolbrännare, vinkelslip, svetsning, varmluftpistol, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns det alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. Många försäkringsbolag har som villkor att de som hanterar Heta Arbeten måste ha utbildning och certifikat samt följa de säkerhetsregler och rutiner som finns.

Hjärt och Lungräddning (HLR)

Vi håller 3 timmars utbildning i Hjärt och Lungräddning med defibrilator. Vi går även igenom L-ABC, Första förband och Hastigt insjuknande.

Utrymningsövning

Vi håller 2 timmars utbildning i era lokaler, både teori och praktisk övning. Vi kan rökfylla era lokaler med rökmaskin vid utrymningsövning.

Brandskyddsutbildning

Vi håller 2 timmars utbildning i brandskydd. Vi har både teori och praktisk släckövning. Vi kan vara på plats hos oss alternativt hos er.

Brandskyddsansvarig

En heldagsutbildning där vi utbildar en brandskyddsansvarig. Vi kan vara på plats hos oss alternativt på ert företag.