Brandlarm och utrymningslarm

Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen eller släckinsatsen blir och hur stor skada som uppstår. Vid ett tidigt larm kan det räcka med en handbrandsläckare för att släcka och personer hinner utrymma innan risk för personskada uppstår.

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden.

Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t.ex. enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Brandlarmets uppbyggnad och funktion

Ett brandlarm kan vara utformat på många olika sätt.

Det består normalt av följande delar:

  • Detektor som känner av och indikerar brand.
  • Larmtryckknapp (bibrandskåp) för manuell aktivering av brandlarm.
  • Larmdon – sirener, blixtljus och andra typer av optiska och akustiska larmdon
  • Högtalaranläggning – som alternativ och komplement till optiska och akustiska larm används alltmer talade larmmeddelanden.
  • Centralapparat – elektronikcentral som övervakar anläggningen samt styr och larmar för brand och felfunktion.
  • Larmöverföring – från centralapparaten kan fel- och brandlarm sändas t.ex. till SOS larmcentral. Larmöverföring kan också skickas till annan larmcentral eller t.ex personsökare.
  • Orienteringsritningar – ritningar över byggnaden med de olika detektorerna och larmzonerna inritade. Används av t.ex. räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.

Brandlarm utformas enligt regelverket SBF 110 och ska installeras av godkänd anläggarfirma.

Konventionella och adresserbara brandlarm

Brandlarm kan vara konventionella eller adresserbara. I en konventionell anläggning är detektorerna kopplade i olika sektioner, vanligtvis 1 till 32 detektorer per sektion. Sirenerna är i sin tur kopplade på separata larmutgångar. Vid larm indikeras från vilken sektion larmet kommer, men inte från vilken specifik detektor.

I en adresserbar anläggning kopplas detektorer, larmknappar, larmdon m.m. på en gemensam slinga med en databuss där varje komponent har en egen adress. Vid larm kan man se vilken detektor eller larmknapp som har aktiverats. Det underlättar också installation och kabeldragning och varje larmdon eller styrning kan få en egen programmering för aktivering.

I vissa anläggningar kan också detektorer programmeras individuellt så att de kan ge för- och huvudlarm vid olika röktäthet eller temperaturer.

Källa Dafo Brand AB

SydostBrand AB kan i samarbete med vår leverantör DAFO leverera och installera godkända brandlarm med anläggarintyg.

Vill du veta mer eller ha en offert på ett projekt du jobbar med?

Har du frågor eller önskemål?

Hör av dig till oss på Sydostbrand så hjälper vi dig.
Telefon: 0455-61 98 10
E-post: info@sydostbrand.se